Hoe werkt de behandeling bij een Chiropractor

Uw chiropractor kijkt naar uw algehele gezondheid, niet alleen naar uw rug en nek maar ook naar uw leefstijl. Door deze totaalbenadering wordt de beste behandeling voor uw probleem bepaald.

1. Eerste consult
Het eerste consult bestaat uit een uitgebreid onderzoek verdeeld in de volgende onderdelen:

a. Medische voorgeschiedenis
Om de oorzaak van uw klacht te vinden stelt uw chiropractor u hieromtrent een heleboel vragen. Bij een disc hernia, bijvoorbeeld, of de pijn opkomt bij hoesten of niezen. Ook vroegere blessures, uw voorgaande gezondheid en leefstijl, inclusief werkgerelateerde activiteiten en hobbies worden besproken.

Het melden van de therapieën die u al heeft geprobeerd en of ze effect hadden (zelfs als dit effect van korte duur was) is van belang. Des te meer informatie met betrekking tot eerdere behandeling u kunt geven, des te minder tijd is er nodig om deze behandelingen opnieuw (uitgebreid) te bespreken. Het is ook belangrijk om specifiek te zijn. Alleen zeggen dat u fysiotherapie hebt gehad zegt niet zo veel. Wat uw chiropractor wil weten is wat er gedaan is en hoeveel behandelingen u in hoeveel tijd heeft gehad. Bestond de behandeling uit het gebruik van ultrageluid, electrotherapie (stroom) of warme parafinepakkingen? Heeft u oefeningen gehad, zo ja welke en voert u die nog steeds uit?
Tevens wil uw chiropractor graag weten of u medicijnen heeft gebruikt en zo ja welke medicijnen, welke dosering en voor hoe lang. Hielpen ze tegen de pijn en kon u in het dagelijks leven beter functioneren? Ditzelfde geldt voor injecties. Wat voor injectie was het en waar werd de injectie precies gegeven? Hielp het en zo ja hoe goed en voor hoe lang.
Wanneer u deze informatie van te voren opschrijft helpt dit de chiropractor om uw situatie sneller te begrijpen en te beoordelen en het zorgt ervoor dat u niet zo gauw iets vergeet te vermelden.

b. Lichamelijk onderzoek
Uw chiropractor voert een uitgebreid lichamelijk, orthopedisch (botten en spieren) en neurologisch (zenuwen) onderzoek uit. De hele wervelkolom en het bekken worden goed nagekeken. Wanneer nodig worden ook het hart, de longen en de buik onderzocht.

c. Aanvullende testen 

Naast de voorgeschiedenis en het lichamelijke onderzoek zijn gemaakte röntgenfoto’s en scans ook van belang. Mocht u ze in uw bezit hebben, breng ze dan mee. Al wat oudere foto’s kunnen ook nuttig zijn. Uw chiropractor, zelf opgeleid in het nemen  en beoordelen van röntgenfoto’s, zal u, wanneer daar aanleiding toe is, via uw huisarts doorverwijzen naar een ziekenhuis om deze daar te laten nemen. 

 

d. Diagnose
Gebaseerd op het afnemen van de medische voorgeschiedenis, het lichamelijke onderzoek en de bevindingen van eventueel aanvullende testen zal uw chiropractor u vertellen wat het probleem is, wat er aan te doen is en hoeveel behandelingen er ongeveer nodig zijn. Meestal volgt dan ook de eerste behandeling. Wanneer nodig, zal uw huisarts worden geraadpleegd of zult u worden doorverwezen.

2. De chiropractische behandeling
De behandelingen bestaan uit chiropractische manipulatietechnieken waarbij gebruik wordt gemaakt van speciale behandeltafels. Het gemiddeld aantal behandelingen bij een chiropractor ligt rond de 6 à 7. Een huisartsenverwijzing is niet nodig en de behandelingen worden meestal geheel of gedeeltelijk door alle ziektekostenverzekeraars vergoed. Controleer voor de zekerheid uw polisvoorwaarden.

3. Preventie
Wanneer uw klachten zijn verholpen, wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van dezelfde en andere mogelijke problemen. Van belang hierbij zijn o.a. algemene gezondheidsadviezen, een goede houding, een juist trainingsprogramma, een optimaal voedingspatroon en relaxatie-oefeningen.