Opleiding

Hoe wordt men Doctor of Chiropractic en krijgt men de titel D.C.?

Er zijn in Nederland (nog) geen opleidingen voor chiropractie. Daarom zijn de chiropractoren die in Nederland werkzaam zijn in het buitenland opgeleid, veelal in de Verenigde Staten, waar een groot aantal chiropractische universiteiten (Chiropractic Colleges) bestaan, of in Engeland, Frankrijk, Denemarken, Noorwegen, Australie of Canada. De chiropractoren van Chiropractie Kes zijn opgeleid in Engeland, aan het Anglo-Euopean College of Chiropractic, onderdeel van de Universiteit van Portsmouth (voor meer informatie, klik hier).

Zoals voor de meeste vervolgopleidingen worden bepaalde eisen gesteld aan de vooropleiding. Eindexamen in de vakken natuurkunde, wiskunde en scheikunde op vwo niveau is vereist. Voor Amerikanen is minstens twee jaar 'college' vereist, met biologie, scheikunde en eventuele andere vakken die ook voor studenten die geneeskunde willen gaan studeren, vereist zijn. Een opleiding aan een Chiropractic College duurt gemiddeld 5 jaar. Driekwart van de studenten chiropractie is man, maar het percentage vrouwen is stijgende. Naast theorie omvat de opleiding tot chiropractor ook praktijktraining waarin studenten onder het toeziend oog van hun leraren patiënten behandelen. Soms is er ook een externe stageperiode waarin studenten in een chiropractie praktijk kunnen werken. Het grootste deel van de opleiding vindt echter plaats op het instituut zelf. Vergelijk de opleiding chiropractie eens met de studie geneeskunde. Veel mensen vragen zich af hoe de opleiding tot chiropractor zich verhoudt tot de studie geneeskunde. Aangezien zowel chiropractoren als artsen zich met het menselijk lichaam bezighouden zijn er veel overeenkomsten tussen de studies, maar ook belangrijke verschillen. De onderstaande tabel is samengesteld aan de hand van de studiegidsen van 22 medische faculteiten en 11 chiropractie opleidingen in de Verenigde Staten.

Staatsexamen
In de VS moet een pas afgestudeerd chiropractor staatsexamen doen in de staat waar hij of zij wil werken. In Nederland is er geen staatsexamen. Nieuwe chiropractoren die in Nederland willen werken kunnen lid worden van een beroepsvereniging. De beroepsverenigingen van Nederland stellen hun eigen eisen aan de bevoegdheden van de kandidaat, aan de hand van de opleiding en de ervaring.

Vergelijking studies chiropractie en geneeskunde (in de VS), college en practicum uren

  Chiropractie Geneeskunde
Anatomie 540 580
Fysiologie 240 326
Pathologie 360 401
Scheikunde 165 325
Microbiologie 120 114
Diagnostiek 630 324
Neurologie 320 112
Radiologie 360 148
Psychiatrie 60 144
Verloskunde 60 148
Orthopedie 210 156
Subtotaal 3065 2706
     
Andere vereiste vakken Ruggengraat correcties Farmacologie
  Manipulatie Immunologie
  Geavanceerde Radiologie Chirurgie
     
Totaal aantal uren 4485 4248


Na het afstuderen blijven chiropractoren cursussen volgen om hun kennis te vergroten en om over nieuwe ontwikkelingen binnen de chiropractie te leren. Deelname aan dit soort cursussen is verplicht om de beroepsbevoegdheid te behouden.

(Bron: National Health Federation Bulletin)