Pijn tussen de schouderbladen

Vele patiënten klagen, wanneer ernaar gevraagd wordt, over pijn in de bovenrug of pijn tussen de schouderbladen. U zou het nooit moeten negeren en niet denken dat het ‘vanzelf wel weg gaat’. Er zijn diverse oorzaken van pijn in het gebied tussen de schouderbladen. De meest voorkomende oorzaken van pijn in dit gebied zijn irritatie van spieren en het niet goed functioneren van gewrichten als gevolg van een ongeval of een verkeerde houding. Vooral het langdurig achter een computer zitten kan pijn in dit gebied veroorzaken. Vaak gaat dit samen met pijn in de nek en uitstraling in de schouder en arm. Wat zeldzamer zijn een hernia, slijtage van een tussenwervelschijf of problemen met het hart. Patiënten met pijn en een ongemakkelijk gevoel rond de borststreek die om medische zorg vragen worden traditioneel gezien doorverwezen naar de cardioloog omdat het hart wordt verdacht als bron van de pijn. In 50 % van de gevallen kan de pijn ook een andere oorzaak hebben – dat kan iets zijn met het bewegingsapparaat, het maagdarmstelsel of een specifieke psychosociale oorzaak.
Patiënten met zogenaamde borstpijn die geen oorzaak heeft in het hart, hebben te maken met significante, levens veranderende problemen. Sommigen krijgen een foutieve diagnose alsof er sprake zou zijn van hart problematiek.
Tegen deze achtergrond laten twee zeer degelijke en recente Deense studies uitgevoerd door de universiteit van Odense goed nieuws zien. Ze laten zien dat in 1 op de 5 gevallen van pijn waarvan aanvankelijk gedacht wordt dat ze wordt veroorzaakt door angina pectoris (pijn op de borst) in werkelijkheid wordt veroorzaakt door uitstralende pijn vanuit het overgangsgebied tussen de borst en de nekwervels. En vervolgens dat de diagnose en de succesvolle behandeling onder chiropractisch management kan worden uitgevoerd. 

Irritatie van spieren die pijn in de bovenrug/tussen de schouderbladen veroorzaken
Grote spieren van de schoudergordel hechten aan het schouderblad en de achterkant van de ribbenkast. Deze spieren hebben de neiging om irritatie en spierstijfheid en – pijn te veroorzaken. De pijn ontstaat meestal als gevolg van overbelasting, zoals met herhaalde bewegingen of een gebrek aan kracht. Spierverrekkingen, sportblessures, auto-ongelukken en het veelvuldig uitvoeren van dezelfde bewegingen kunnen allemaal resulteren in pijn als gevolg van spierirritatie.

Het niet goed functioneren van gewrichten die pijn in de bovenrug/tussen de schouderbladen veroorzaken
De ribben hechten aan de wervels van de bovenrug via twee gewrichten die aan elke kant van de wervelkolom vastzitten. Het niet goed functioneren van deze gewrichten kan pijn in de bovenrug veroorzaken.

Behandeling van pijn in de bovenrug/tussen de schouderbladen
De chiropractor stelt na een uitgebreide vragenlijst en onderzoek eerst een diagnose. Wanneer de gewrichten van de bovenrug het probleem vormen zal de chiropractor deze gewrichten proberen te mobiliseren om zo de pijn te verminderen. Ook de spieren in dit gebied zullen de nodige aandacht krijgen. Om een verbetering op langere termijn te behouden kan er een specifiek revalidatieprogramma samengesteld worden. Dit zal bestaan uit conditionele, kracht- en stretchoefeningen. 

Pijn tussen de schouderbladen is een grote kwelling en een bron van angstgevoelens. De pijn kan u ’s nachts uit uw slaap houden en kan bij uitstraling naar de borst moeilijkheden met ademhalen veroorzaken. Op uw gemak voelt u zich in ieder geval niet.

Oorzaak
Pijn tussen de schouderbladen, die geleidelijk erger wordt zonder een voor de hand liggende oorzaak, is vaak het gevolg van een langdurig verkeerde houding ( bijv. lange autoritten, bureauwerk). Het resultaat is een blijvende blokkade in de wervelkolom. Er kan zelfs een rib ontwricht raken, waardoor de pijn intenser wordt. Pijn tussen de schouderbladen of middenrug kan ook gepaard gaan met uitstralende pijn langs de ribben, naar de borst of naar de armen; de pijn kan soms zelfs op hartklachten lijken.

Hoe kunnen wij u helpen?
Een zorgvuldig onderzoek naar de oorzaak van de pijn in uw middenrug is noodzakelijk. Heel vaak blijkt de pijn tussen de schouderbladen veroorzaakt te worden door een gebrekkig functioneren van de wervelkolom. Dit kan een zenuwirritatie als gevolg hebben en dientengevolge pijn. Als het onderzoek uitwijst dat de pijn het gevolg is van een storing in de wervelkolom, kan de chiropractor uw klachten goed verhelpen door uw wervelkolom te corrigeren. De correctie is erop gericht de juiste werking en de beweeglijkheid van de ruggegraat te herstellen. Daarmee wordt ook de irritatie van het zenuwstelsel opgeheven. Het resultaat is verzachting van de pijn en vaak neemt ook de beweeglijkheid toe.

Terug