Wat doet de chiropractor als hij mij niet kan helpen?

Als de chiropractor u niet kan helpen, dan zal hij, in overleg met uw huisarts, verwijzen naar  een specialist of andere dicipline binnen de gezondheidszorg.

Terug