RSI/muisarm/Complaints of Arm, Neck and Shoulder

Repetitive Strain Injury (RSI) is een verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken hebben met het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen. Met RSI samenhangende aandoeningen zijn onder andere slijmbeursontsteking en peesschede-ontsteking. 

Oorzaak
RSI-klachten zijn toegeschreven aan onder meer het gebruik van de computermuis, met als gevolg een probleem als de muisarm, of het spelen met andere computerapparatuur met als gevolg de Game Boy-duim, of (vanaf circa 2001) de SMS-duim. Andere problemen zijn terug te voeren naar bijvoorbeeld het doorschuiven van boodschappen door een caissière, of aandoeningen door het spelen van tennis (tenniselleboog). Intensief gebruik van muis en toetsenbord was in een onderzoek onder 6943 computergebruikers de voornaamste voorspeller van klachten van de onderarm, maar die klachten kwamen desondanks in een jaar slechts bij 1,3% voor. Naast de aard van de bewegingen die men op het werk maakt was er ook een duidelijk hogere kans op dergelijke aandoeningen bij mensen die op het werk meer stress ondervonden en weinig sociale steun hadden op hun werk.De ontwikkeling van RSI doorloopt globaal gezien de volgende fases: 

Hoe kan de chiropractor u helpen?
Het is zaak om bij aanhoudende klachten (ook beginnende) in een vroeg stadium contact op te nemen met een chiropractor. De chiropractor zal onderzoeken waar de klachten vandaan komen. Niet alleen de gewrichten en spieren van de arm, maar ook de nek zal goed onderzocht en behandeld worden. Naast de behandeling kan de chiropractor ook advies geven over onder andere een juiste houding, muisgebruik, spieroefeningen en hulpmiddelen. 

Terug